• Hjem
  • Kjøps- og leveringsbetingelser

Kjøps- og leveringsbetingelser

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Disse Standard leveringsvilkår gjelder for ethvert kjøp av produkter og tjenester gjort av Kunden fra Reservedel AS, org. nr. 999177735, med eventuelle tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt. For privatkjøp gjelder samme betingelser som for bedriftskunder, men uten begrensninger ift. de rettigheter som er gitt i forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon for privatkunder se: - Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) - Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

2. PRISER
Levering av produkter og tjenester gjennomføres i henhold til gjeldende priser på e-handelløsningen eller etter skriftlig avtale. Alle priser i løsnignen er spesifisert med inkl. mva eller eks. mva

3. BETALING / KREDITT
Faktura betalingsforfall er netto 30 dager fra fakturadato for bedrifter og 14 dager for private. Betaling etter forfall beregnes med forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

4. SALGSPANT
Reservedel AS beholder eiendomsretten på alle leverte varer til de er betalt i sin helhet ihht. lov om salgspant. Dette betyr at du ikke kan videreselge, overdra eller på noen måte endre varen før den er betalt

5. FRAKT / LEVERANSE
Du kan spesifisere ønsket transport ved bestilling og egne fraktbetingelser avhengig av valgt transportmåte vil i så tilfelle gjøres gjeldende. 

6. REKLAMASJON
Reklamasjon skal skje skriftlig uten ugrunnet opphold etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den aktuelle feil eller mangel, og senest 14 dager etter at varen er levert. For sent fremsatt reklamasjon medfører at alle krav som følge av feil eller mangler ikke kan gjøres gjeldende mot Reservedel AS.

7. RETUR / ANGRERETT
Når det gjelder angrerett / retur så følger vi selvsagt kjøpsloven. Se også vårt kundesenter for mer informasjon. Varer som er forsøkt montert eller er pakket ut / ikke i orignalemballasje tas ikke i retur. NB! Bestillingsvarer tas normalt ikke i retur og må forhåndsgodkjennes av kundeservice.

8. PRODUKTINFORMASJON
Vi gjør vårt ytterste for å gi korrekt informasjon i e-handelsløsnignen, men bildene av produktene i løsningen er kun ment å gi et inntrykk av varen og det kan være avvik på varen i forhold til bildet. Hvis du er usikker på det du bestiller, send oss en e-post eller ring oss for å kontrollere at det er riktig.

9. SKADE PÅ VAREN
Oppdager du skade på varen etter transport, må du straks melde dette til transportøren som har fraktet varen(Posten, budbil etc.). Hvis du oppdager skaden først etter at du har pakket den opp, må du straks ta med deg pakken og varen å melde skaden til transportør.

10. TVISTER
Dersom det oppstår tvist mellom partene skal tvisten først forsøkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem etter 2 mnd, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai 2004 nr 25.

© 2021 Reservedel AS. All rights reserved.